Burgers, diensten en data:
een introductie tot Solid

Ruben Verborgh, Universiteit Gentimec

Nocturne Informatie Vlaanderen, Gent, 26 november 2019

Burgers, diensten en data:
een introductie tot Solid

Ruben Verborgh

Universiteit Gent – imec

[een Belgische trein]
©2015 Roel Hemkes
[een kind in de supermarkt]
©2018 Skyler King
© David Simonds

Centralisatie heeft negatieve gevolgen
voor innovatie en keuze.

Solid ontkoppelt data van diensten.

Solid laat mensen diensten gebruiken maar zelf kiezen waar ze data opslaan.

Burgers behouden de controle
over hun eigen data en
delen selectief naar keuze.

Burgers bepalen zelf waar
ze elk stukje data opslaan.

Burgers geven diensten toegang
tot specifieke delen van hun data.

Data scheiden van diensten
zorgt voor vrije toegankelijkheid.

Solid is geen bedrijf of organisatie.
Solid is meer dan enkel software.

[the Solid logo]

Diensten met gedecentraliseerde data
vergen een andere aanpak.

[schermafbeelding van Mijn Burgerprofiel]

Via een aantal pilootprojecten
tonen we het potentieel van Solid.

Een eigen datakluis
voor iedere burger.

De beste manier om
de toekomst te voorspellen
is om ze uit te vinden.

Alan Kay
[foto van Alan Kay]
©2008 jeanbaptisteparis

De beste manier om
de toekomst uit te vinden
is om ze te voorspellen.

John Perry Barlow
[foto van John Perry Barlow]
©2007 Joi Ito
[foto van een bankkluis]
©2013 ninniane

Burgers, diensten en data:
een introductie tot Solid

@RubenVerborgh